Pisemne zapytanie E-5529/10 Herbert Reul (PPE) do Komisji. Zachęty finansowe do zakupu pojazdów o napędzie elektrycznym