Nominacja członka Trybunału Obrachunkowego (Lazaros Stavrou Lazarou - CY) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie nominacji Lazarosa Stavrou Lazarou na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0188/2010 – 2010/0818(NLE))