Pisemne zapytanie E-003231/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) do Komisji. Złoto: kluczowy element w zakresie finansowania operacji wojskowych Muammara al-Kaddafiego