Pisemne zapytanie P-004603/11 Anni Podimata (S&D) do Komisji. Manipulowanie rynkiem CDS w przypadku długów Grecji