Pisemne zapytanie E-010088/11 Mara Bizzotto (EFD) do Komisji. Szkodliwy wpływ octanu winylu na zdrowie ludzkie