Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 117/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG