Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Международната морска организация по време на 31-вата сесия на Асамблеята на ММО във връзка с приемането на изменения на резолюция A.658(16) относно използването и поставянето на светлоотразителни материали върху спасителните средства, на процедурите за държавен пристанищен контрол от 2017 година (резолюция A.1119(30), както и на насоките за извършване на проверки в рамките на Хармонизираната система за проверки и освидетелстване (HSSC) (резолюция A.1120(30)