Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5794 – Ramsay Health Care/Predica/Groupe Proclif) Tekst mający znaczenie dla EOG