Pomoc państwa – Niemcy – Pomoc państwa C 7/10 (ex NN 5/10) – Program pomocy dotyczący fiskalnego przeniesienia strat ( Sanierungsklausel) – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE (Tekst mający znaczenie dla EOG)