Pisemne zapytanie E-9358/10 Martin Ehrenhauser (NI) do Komisji. Błędne zaklasyfikowanie przez Komisję przedsięwzięć jako poufnych