Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6231 – KKR/Capsugel) Tekst mający znaczenie dla EOG