Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 396/2012 z dnia 8 maja 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw