Regionsudvalgets resolution — 20-året for Regionsudvalgets oprettelse — »Større beslutningsmyndighed til de lokale og regionale myndigheder i Den Europæiske Union«