Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac siódmego wspólnotowego programu ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji