Pisemne zapytanie E-3267/10 skierował: Georgios Papanikolaou (PPE) do Komisji. Ocena uniwersytetów europejskich