Verordening (EEG) nr. 456/72 van de Commissie van 2 maart 1972 houdende vaststelling van de heffingen bij de invoer van kalveren en volwassen runderen en van ander dan bevroren vlees