Mål C-306/06: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 april 2008 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Köln (Tyskland)) – 01051 Telecom GmbH mot Deutsche Telekom AG (Direktiv 2000/35/EG – Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner – Artikel 3.1 c ii – Sena betalningar – Banköverföring – Från vilket datum en betalning ska anses vara gjord)