Lieta C-306/06: Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2008. gada 3. aprīlī ( Oberlandesgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — 01051 Telecom GmbH / Deutsche Telekom AG (Direktīva 2000/35/EK — Maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos — 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļa — Maksājumu kavējums — Bankas pārskaitījums — Datums, kurā maksājums uzskatāms par veiktu)