Pisemne zapytanie E-004745/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Stosowanie nitrogliceryny w leczeniu osteoporozy