Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 4 października 2012 r.