Pisemne zapytanie E-008362/11 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Realne alternatywy dla plastikowych torebek