Mål T-494/11: Talan väckt den 16 september 2011 — Missir Mamachi di Lusingano m.fl. mot kommissionen