Lieta T-494/11: Prasība, kas celta 2011. gada 16. septembrī — Missir Mamachi di Lusingano u.c./Komisija