Decyzja Komisji z dnia 18/04/2011 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6164 - BARCLAYS BANK / EGG CREDIT CARD ASSETS) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)