Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską i Republiką Kiribati ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony