Pisemne zapytanie E-005606/11 Bendt Bendtsen (PPE) do Rady. Wymogi bezpieczeństwa dotyczące europejskich elektrowni jądrowych