Pisemne zapytanie E-8726/10 Ole Christensen (S&D) do Komisji. Pytanie uzupełniające do pytania E‑5162/2010dotyczącego nieprzestrzegania praw człowieka na plantacji bananów (SPM) w Kamerunie i odnośna odpowiedź Komisji Europejskiej