Sprawa C-352/09 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 marca 2011 r. — ThyssenKrupp Nirosta GmbH, dawniej ThyssenKrupp Stainless AG, przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Wspólnotowy rynek wyrobów płaskich ze stali nierdzewnej — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Kompetencje Komisji — Zasady nulla poena sine lege oraz powagi rzeczy osądzonej — Prawo do obrony — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Przeniesienie odpowiedzialności w drodze oświadczenia — Przedawnienie — Współpraca w toku postępowania administracyjnego)