Pomoc państwa – Hiszpania – Pomoc państwa SA.33909 (2013/C, ex 2013/NN, ex 2011/CP) – Domniemana pomoc na rzecz Ryanair i innych linii lotniczych w portach lotniczych Girona i Reus – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejTekst mający znaczenie dla EOG.