Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 482/2011 z dnia 18 maja 2011 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych