Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG