Pisemne zapytanie E-006938/11 Filip Kaczmarek (PPE) do Rady. Prawo do wyrażania opinii podczas imprez sportowych