Pisemne zapytanie E-5537/10 Niki Tzavela (EFD) do Komisji.Zamknięte zawody w Grecji