Sprawa C-82/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hiszpania) w dniu 16 lutego 2012 r. — Transportes Jordi Besora, S.L. przeciwko Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) i Generalitat de Catalunya