Pisemne zapytanie E-9386/10 Marc Tarabella (S&D) do Komisji. Rejestracja dyrektywy 2004/24/WE w sprawie tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych