Értesítés a 2011/332/KKBP határozattal módosított, a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/137/KKBP tanácsi határozatban és az 572/2011/EU rendelet módosított, a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó szervezetek részére