Pisemne zapytanie E-2311/10 skierował: William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji. Umowy handlowe z Kiribati