Sklep Sveta (EU) 2021/825 z dne 20. maja 2021 o dodatnem podaljšanju začasnega odstopanja od Poslovnika Sveta, uvedenega s Sklepom (EU) 2020/430 zaradi težav pri potovanjih, ki jih je povzročila pandemija COVID-19 v Uniji