Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/825 zo 20. mája 2021, ktorým sa ďalej predlžuje dočasná výnimka z rokovacieho poriadku Rady zavedená rozhodnutím (EÚ) 2020/430 vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii