Wyrok Trybunału z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie E-8/16 – Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS oraz Netfonds Livsforsikring AS przeciwko rządowi Norwegii (Swoboda przedsiębiorczości – Art. 31 Porozumienia EOG – Dyrektywa 2000/12/WE – Dyrektywa 2002/83/WE – Dyrektywa 2006/48/WE – Dyrektywa 2007/44/WE – Instytucje kredytowe – Zakłady ubezpieczeń na życie – Znaczne pakiety akcji – Proporcjonalność – Odpowiedniość – Konieczność)