Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/327 af 23. februar 2021 om forlængelse af godkendelsen af metofluthrin til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 (EØS-relevant tekst)