Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.8939 – Liberty House Group / Aluminium Dunkerque) (Tekstas svarbus EEE.)