Nariadenie rady (ES) č. 462/96 z 11. marca 1996, ktorým sa pozastavuje účinnosť nariadení (EHS) č. 990/93 a (ES) č. 2471/94 a zrušujú nariadenia (ES) č. 2472/94 a (ES) č. 2815/95 o prerušení hospodárskych a finančných vzťahov s Juhoslovanskou zväzovou republikou (Srbsko a Čierna Hora), oblasťami v Chorvátskej republike pod ochranou Spojených národov a oblasťami Republiky Bosny a Hercegoviny pod kontrolou bosnianskosrbských ozbrojených síl