Verordening (EG) nr. 462/96 van de Raad van 11 maart 1996 tot opschorting van Verordening (EEG) nr. 990/93 en Verordening (EG) nr. 2471/94 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2472/94 en Verordening (EG) nr. 2815/95 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen met de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro), de door de Verenigde Naties beschermde gebieden in de Republiek Kroatië en de gebieden in de Republiek Bosnië-Herzegovina die door de Bosnisch-Servische strijdkrachten worden beheerst