Nařízení Rady (ES) č. 462/96 ze dne 11. března 1996, kterým se pozastavuje účinnost nařízení (EHS) č. 990/93 a (ES) č. 2471/94 a zrušují nařízení (ES) č. 2472/94 a (ES) č. 2815/95 o přerušení hospodářských a finančních vztahů se Svazovou republikou Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), s oblastmi v Chorvatské republice pod ochranou Spojených národů a s oblastmi Republiky Bosna a Hercegovina pod kontrolou bosensko-srbských sil