Umowa między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią *** Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią (05307/2010 – C7-0032/2010 – 2009/0192(NLE))