Prestationer, utmaningar och viktiga resultat 2018