2018 m. laimėjimai, iššūkiai ir pagrindiniai veiklos rezultatai