Saavutused, probleemid ja peamised töötulemused 2018. aastal