Neuvoston päätelmät, annettu 22 päivänä syyskuuta 1997, koulutuksesta, tieto- ja viestintätekniikasta sekä opettajankoulutuksesta tulevaisuudessa